iU kunt zoeken met de operatoren OR, AND, NOT, exacte frase(“”) en wild cards (*)

Zoekresultaat

U heeft gezocht op Collectie: ("Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)") [4.938 resultaten]
Pagina 7 van 309
Resultaten per pagina: 12162040100
Maker: Burki Charles
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • kamporganisatie
 • straf
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een vierkante met prikkeldraad afgerasterde ruimte. In het midden een deur.Op bladzijde 109 van het boek: "Achter de Kawat" is de tekening afgedrukt met de tekst: "De kooi... Een uitvinding ter bevordering van de Groot-Aziatische beschavingsopvattingen. De straffen die de Jap toepaste, waren naar onze begrippen barbaars te noemen. Eerst een afranseling met een zwaar bamboeriet of zo, door een of meerdere Jappen, vergezeld van trappen met een zware soldatenlaars en gevolgd door technisch-volmaakte kaakslagen met een Jappenvuist. Daarna een uur lang in 'voorligsteun'. Dan weer een pak slaag. En vervolgens, om bij te komen, de kooi in!".
Medewerker: Burki Charles
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:11245 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:11245
Maker: Burki Charles
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • hygiëne en persoonlijke verzorging
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een rek met twee verdiepingen. Aan de bovenkant deels afgesloten met gaas. In het rek staan borden en pannetjes. Links tegen het rek aan staan een stok met dweil en een bezem. Links daarvan staat een container met onderaan een kraantje. De container zit vol met vuilnis. Rond alle voorwerpen zijn wolken stippeltjes (vliegen) getekend.De tekening is uitgeknipt en op en groter vel geplakt.
Medewerker: Burki Charles
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:11214 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:11214
Maker: Vries R.J. de
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • arbeid
 • dwangarbeid
 • voedselvoorziening
 • smokkel
 • Darmo-kampement, Ondaatjekamp (Soerabaja)
 • Soerabaja
 • Provincie Oost-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een transport van krijgsgevangenen. In een open vrachtwagen staan verschillende geüniformeerde mannen. Links in de laadbak een militair met geweer en bajonet. De vrachtwagen is van achteren gezien. Rechts van de vrachtwagen rijdt een vrouw op een fiets. Eveneens van achteren gezien. Zij geeft een zak aan een van de mannen in de laadbak. Op de achterzijde van de tekening in potlood de tekst: "Surabaya, overgeven van pakjes door vrouwen.Vrijwel dagelijks werden grote aantallen krijgsgevangenen ingedeeld in zgn. 'working parties'. De werkzaamheden bestonden uit graafwerk ten behoeve van opstellingen voor luchtafweergeschut, schoonmaakwerk, puinruimen, autoreparaties etc. Vervoer naar en van de werkplaatsen geschiedde met open vrachtauto's. In Soerabaja wonende echtgenotes of vriendinnen van krijgsgevangenen probeerden vaak pakjes of briefjes door te geven via de op de truck staande gevangenen. Ze namen daarbij grote risico's want niet zelden stopten de Japanse chauffeurs en gingen de bewakers achter de vrouwen aan die, als ze gepakt werden, aan een ernstige mishandeling blootstonden."
Medewerker: Vries R.J. de
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2702 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2702
Maker: Borstlap Ad
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • dood
 • gezondheidszorg
 • medische verzorging
 • Mariso kamp, Bamboe-kamp (Makassar)
 • Makassar
 • Celebes
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een skeletachtige man in halfliggende houding op een bed. Zijn rug wordt ondersteund door twee kussens. Links op de achtergrond is nog een deel van het bovenlichaam van een andere liggende man afgebeeld. Onderaan de tekst: "Zoo lagen er zoovelen".De tekening is gemaakt op de achterkant van een bladzijde uit een atlas.
Medewerker: Borstlap Ad
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:3919 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:3919
Maker: Burki Charles
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • voedselvoorziening
 • maaltijden
 • gezondheidszorg
 • medische verzorging
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een ziekenhuistrolly waarop eten en eetgerei staat.
Medewerker: Burki Charles
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:11221 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:11221
Maker: Burki Charles
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • feesten
 • hygiëne en persoonlijke verzorging
 • verzet
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een omheining van prikkeldraad waar wasgoed aan te drogen hangt. Links van het midden hangt een handdoek met daarop een grote 'W'. Onderaan in potlood de tekst: "Koninginnedag 1943".Op bladzijde 100 van het boek: "Achter de Kawat" is de tekening afgedrukt met de tekst: "31 augustus 1943".
Medewerker: Burki Charles
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:11233 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:11233
Maker: Vries R.J. de
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • huisvesting
 • kampgezichten
 • voedselvoorziening
 • brandstofvoorziening
 • Darmo-kampement, Ondaatjekamp (Soerabaja)
 • Soerabaja
 • Provincie Oost-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van enkele kampgebouwen en zendmasten te Darmo. Rechts en links van een pad enkele lage kampgebouwtjes. Op de achtergrond een omheining. Daarachter verschillende zendmasten. Rechtsonder de tekst: "Darmo sept. '42".Toevoeging maker: Houtopslag: het kombuis gebruikte hout als brandstof, met uitzondering van de keukenwagens die op petroleum waren aangewezen.Bijschrift bij kopie van deze tekeningen in het NIOD: "Gedeelte van het kamp, met rijstschuur links en radiomasten van de marineradio.
Medewerker: Vries R.J. de
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2699 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2699
Maker: Burki Charles
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • voedselvoorziening
 • roken
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een geïmproviseerde aansteker gemaakt uit aan een stuk hout bevestigd blikje zout water, weerstandje van dun metalen draad, snoeren en een stekker.Op bladzijde 28 van het boek: "Achter de Kawat" is de tekening afgedrukt en is het volgende vermeld: "Nog een aansteker, de eenvoud zelve. De eerste weerstand is een blikje met zout water. De tweede een dunne metalen draad die door de stroom gaat gloeien".
Medewerker: Burki Charles
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:11156 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:11156
Maker: Vries R.J. de
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • transporten
 • Kawasaki Camp (Kobe)
 • Osaka-Kobe Groep
 • Japan
Beschrijving: Een pentekening van een grote groep geüniformeerde mannen op het dek van een schip. Op de achterkant van de tekening in potlood de tekst: "Singapore Nagasaky per Kamahura-Maru".Toevoeging maker: De in het 'Changikamp' doorgebrachte tijd was kort, mogelijk 1 tot 2 maanden. Volkomen onverwacht verschenen plotseling een groot aantal Japanse legertrucks en werden wij en met ons een groot aantal Engelsen en Australiërs, naar de vroegere Engelse Naval base gebracht voor inscheping op de 'Kamakura Maru', een passagiersschip van naar schatting ca. 15.000 BRT (bruto register ton).
Medewerker: Vries R.J. de
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2707 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2707
Maker: Robson-Augustijn Tineke
Trefwoord:
 • tekening
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • nieuwsvoorziening & communicatie
 • kinderen
 • Lands Opvoedings Gesticht (Tangerang)
 • Tangerang
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een grote vingerhoed, waarin allerlei vrouwen en kinderen zitten. Bovenop de vingerhoed waait de Nederlandse vlag. Een vrouw houdt een radio aan een touw. Tekst bij de radio: "Radio Oranje, BBC." Rond de vingerhoed een hek van prikkeldraad.
Medewerker: Robson-Augustijn Tineke
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:3654 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:3654
Maker: Anemaet Joop
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • huisvesting
 • interieurs
 • Lands Opvoedings Gesticht (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een doorkijkje in het interieur van een barak in het Lands Opvoedings Gesticht te Bandung. Afgebeeld zijn slaapplaatsen, drie rijen hoog, waar enkele geïnterneerden op zitten en liggen. Links op de voorgrond enige persoonlijke bezittingen zoals blikken, klompen, tassen e.d. Rechts op de voorgrond een deel van de houten constructie van een slaapplaats. Rechtsonder de tekst: "L.O.G. Bandoeng 1945" en een paraaf.
Medewerker: Anemaet Joop
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2858 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2858
Maker: Burki Charles
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • kamporganisatie
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een identiteitsplaatje aan een lint. Op het plaatje o.a. de naam "Burki Charles", geloof "Prot.", het legernummer "9409" en de geboortedatum: "1909".De pentekening is uit het oorspronkelijke blad geknipt om als illustratie op bladzijde 5 van het boek: "Achter de Kawat" te dienen.
Medewerker: Burki Charles
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:11137 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:11137
Maker: Vries R.J. de
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • huisvesting
 • kampgezichten
 • Darmo-kampement, Ondaatjekamp (Soerabaja)
 • Soerabaja
 • Provincie Oost-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een hoge prikkeldraadomheining te Darmo. Op de voorgrond de omheining, daarachter de silhouetten van hoge bergen. Voor de bergen lage barakken. Rechtsonder de tekst: "Darmo sept. '42".Toevoeging maker: Op de achtergrond de vulkanen 'Welirang' en 'Ardjoeno'. Op de hellingen van deze vulkanen lagen de geliefde vakantieoorden Trètes en Prigen.
Medewerker: Vries R.J. de
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2682 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2682
Maker: n.b.
Trefwoord:
 • tekening
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • ADEK (Batavia)
 • Batavia
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening van een kleine open barak waar vier vrouwen in zitten. Links van de barak een palm en een deel van een omheining. Rechtsonder een rokende op de grond zittende vrouw. Rechtsboven de tekst: "The Garden of Allah". Linksonder, midden: "Jasumé."
Medewerker: n.b.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:8154 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:8154
Maker: Gabriëlse Johan
Trefwoord:
 • tekening
 • oude en zieke mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • arbeid
 • landbouw
 • Ambarawa 8 (Ambarawa)
 • Ambarawa
 • Provincie Midden-Java, Vorstenlanden Djokjakarta en Soerakarta
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening met lichtblauwe gewassen inkt ingekleurd van twee oudere mannen in gestreepte kleding. De rechter draagt een hark, de linker een bezem. De linker buigt voorover en wijst op zijn hoofd. De ander kijkt hiernaar.Tekst behorend bij de tekening: "De twee tuinbewerkers staken een ogenblik het werk. De ene heeft last van iets op het hoofd".
Medewerker: Gabriëlse Johan
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:4126 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:4126
Maker: Burki Charles
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • arbeid
 • landbouw
 • voedselvoorziening
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening op briefpapier van "Huize 'Beatrice' Bandoeng, First Class Familie-Pension" van vier verschillend gevormde bloempotten waarin groenten zijn gepoot. Ze staan aan de rand van een terras. Rechts op het terras een tafel en een stoel. Op de tafel staat een bordje met de tekst: "Niet aan de groenten komen!!!!". Op de achtergrond staan de verdorde sierplanten die oorspronkelijk in de potten zaten.
Medewerker: Burki Charles
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:11182 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:11182
Resultaten per pagina: 12162040100