iU kunt zoeken met de operatoren OR, AND, NOT, exacte frase(“”) en wild cards (*)
U zocht op Collectie: ("Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)") (4.938 resultaten)
Pagina 7 van 247

Zoekresultaat

Maker: Warmer Johan
Trefwoord:
 • collage
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • propaganda (Japans)
 • Tjihapit (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een blaadje waarop 5 lucifersmerken zijn geplakt, waarvan 4 met pro-Japanse, antigeallieerde propagandistische voorstellingen en 1 met de 'V van victorie. Op het blaadje verder de volgende tekst: "Ondanks - inggris soeda linggis - en - merika soeda setrika - kwam toch de Victorie. In vredestijd gekochte lucifers. Japanse propaganda in Indie, Bandoeng".
Medewerker: Warmer Johan
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7579 (collage), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:7579
Maker: Lancée L.
Trefwoord:
 • aquarel
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • hygiëne en persoonlijke verzorging
 • Struiswijk (Batavia)
 • Batavia
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van vier mannen terwijl ze zich wassen. Rechts op de voorgrond een man op de rug gezien, kijkend naar links. Links van hem staat een kale zich inzepende man. Op de achtergrond nog twee mannen.
Medewerker: Lancée L.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2478 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2478
Maker: Lancée L.
Trefwoord:
 • tekening
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • lezen
 • voedselvoorziening
 • voedseluitdeling
 • Struiswijk (Batavia)
 • Batavia
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een blad met twee houtskooltekeningen boven elkaar.- Tekening boven: een rij mannen die staan te wachten. Op de voorgrond een man die met een opscheplepel de voorste man iets uit een gamel geeft. Links een raam met tralies.- Tekening onder: een groep mannen die onder een boom op de grond zitten te lezen.
Medewerker: Lancée L.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:11454 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:11454
Maker: Broekhuysen G.J.
Trefwoord:
 • aquarel
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • onderwijs
 • Tjimahi, kampement 4de + 9de Bataljon
 • Tjimahi
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een blad met kleine aquarellen met rupsen en eitjes.
Medewerker: Broekhuysen G.J.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2745 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2745
Maker: Steensma A.M
Trefwoord:
 • aquarel
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • arbeid
 • dwangarbeid
 • landbouw
 • Kedoengbadak (Buitenzorg)
 • Buitenzorg
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van twee vrouwen. Zij trekken in een tuin aan een draad die over een katrol loopt.
Medewerker: Steensma A.M
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7954 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:7954
Maker: Fremery H.J.D. de
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • dood
 • begraafplaatsen
 • Shirakawa
 • Formosa
Beschrijving: Een begraafplaats in een heuvellandschap van grasland, met hier en daar groepen bomen. De begraafplaats heeft zeven graven. Alle graven hebben een kruis met opschrift. De begraafplaats is afgebakend met palen en ijzerdraad..Tekst: "Shirakawa Cemetery H. de Fremery 29/3'45".
Medewerker: Fremery H.J.D. de
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:10254 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:10254
Maker: n.b.
Trefwoord:
 • aquarel
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • sport en spel
 • Tjimahi, kampement 4de + 9de Bataljon
 • Tjimahi
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van zeilschepen op een plas. Daaronder gekalligrafeerd: KKK. op de achterzijde de tekst: "Swartjes-Plomp. Bridge Drive Barak 11. krijgsgevangenenkamp. Tjimahi. juni 1943"
Medewerker: n.b.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2923 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2923
Maker: Vries R.J. de
Trefwoord:
 • aquarel
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • huisvesting
 • kampgezichten
 • Darmo-kampement, Ondaatjekamp (Soerabaja)
 • Soerabaja
 • Provincie Oost-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van verschillende kampgebouwen van het kamp Darmo. In het midden van de tekening een pad dat naar verschillende kampgebouwen leidt. Links en rechts van het pad een grasveld. Op het rechter veld staat een doel. Aan het eind van het pad, links, de appèlklok (?).Toevoeging maker: Kampgedeelte met rechts het sportveld en op de achtergrond het kombuis.
Medewerker: Vries R.J. de
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2694 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2694
Maker: Warmer Johan
Trefwoord:
 • ontwerptekening
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • tekenen en handvaardigheid
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een blad met een ontwerp voor een boekomslag. Afgebeeld is een schematische voorstelling van een boortoren met benoeming van elk onderdeel. Door de tekening heen is een schelp getekend met daarover heen een hamer en een tang. Erboven staat in een halve cirkel het woord 'GEREEDSCHAP'. In de schelp de letters BPM. Onder de toren is een ketting getekend met daaronder de naam van de auteur.
Medewerker: Warmer Johan
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:10937 (ontwerptekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:10937
Maker: Anemaet Joop
Trefwoord:
 • aquarel
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • landschappen
 • Maroe-Mere
 • Flores
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van kustlandschap met bergen en boven de bergen witte wolken, gemaakt op de achterzijde van een correspondentiekaart. Onderaan de tekst: "Maoe Mere 4-12-43".De aquarel is gemaakt op de achterkant van een correspondentiekaart.
Medewerker: Anemaet Joop
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:3969 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:3969
Maker: Lancée L.
Trefwoord:
 • aquarel
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • voedselvoorziening
 • voedseluitdeling
 • Struiswijk (Batavia)
 • Batavia
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van het uitdelen van goederen en/of voedsel. Twee mannen op de voorgrond, op de rug afgebeeld, halen iets uit een mand die tussen hen in staat. Op de achtergrond vier mannen op een rij die allen de rechterhand uitsteken.
Medewerker: Lancée L.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2480 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2480
Maker: Lancée L.
Trefwoord:
 • aquarel
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • hygiëne en persoonlijke verzorging
 • Struiswijk (Batavia)
 • Batavia
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van twee mannen zittend op een lage bank voor een tafel. Ze zijn op de rug gezien afgebeeld. Op de achtergrond een lijn met wasgoed.
Medewerker: Lancée L.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2466 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2466
Maker: Lancée L.
Trefwoord:
 • aquarel
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • hygiëne en persoonlijke verzorging
 • Struiswijk (Batavia)
 • Batavia
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van een man die druk veegt met een bezem, van voren gezien afgebeeld.
Medewerker: Lancée L.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:11435 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:11435
Maker: Ingelse Tom
Trefwoord:
 • aquarel
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • arbeid
 • dwangarbeid
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een aquarel van een groep krijgsgevangenen die werkt aan de spoorlijn in de stromende regen. Rechts op de voorgrond een bewaker. Links van het midden hoog opgeschoten bamboe.Tijdens de natte moesson werd alles overstroomd. Het water van de rivieren kwam tot in de barakken en doofde vuren in de keukens. Het werk ging echter door.
Medewerker: Ingelse Tom
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7752 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:7752
Maker: Ingelse Tom
Trefwoord:
 • aquarel
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • kamporganisatie
 • appèl
 • arbeid
 • dwangarbeid
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een aquarel van een groep krijgsgevangenen die op appèl staan voor een lage barak. Voor de groep op een verhoging spreekt een Japanse kampcommandant de groep toe.Op de achtergrond tropische vegetatie. De aquarel handelt over een ochtendappèl in een kamp aan de Birma-spoorweg. Tijdens het appèl houdt een Japanse kampcommandant een heftige toespraak in verband met het trage werktempo van de gevangenen.
Medewerker: Ingelse Tom
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7745 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:7745
Maker: Steenwijk Cornelis van
Trefwoord:
 • aquarel
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • huisvesting
 • kampgezichten
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van een deel van het kamp Tjikudapateuh (15e Bataljon). Rond een open ruimte staan enkele gebouwen. Links een klein gebouwtje van steen met een raam met geopende luiken. Een man kijkt uit dit raam naar een kokende man onder hem. Naast deze man staat een ander toe te kijken Achter deze persoon lopen twee mannen die aan een draagstok een gamel tussen zich in dragen.Op het puntige dak van het gebouwtje is een soort uitkijktoren gemaakt. Rechts van dit gebouw een grote half open bamboe barak. Op de achtergrond wordt het plein afgesloten met lage barakken. Daarachter heuvels.
Medewerker: Steenwijk Cornelis van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2132 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2132
Maker: Ingelse Tom
Trefwoord:
 • aquarel
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • arbeid
 • dwangarbeid
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een aquarel van een gezicht op bouwwerkzaamheden aan een deel van de spoorlijn en een -brug van de Birma-spoorweg. Op de voorgrond, tussen hoge bomen, staan drie militairen.Een spoorwegingenieur met de rang van officier houdt een discussie met een onderofficier van de transportsectie. Links van hen een militair met geweer. Deze wacht maakte deel uit van het bewakingsdetachement. De bewaking van de krijgsgevangenen lag in de handen van het legerpersoneel.
Medewerker: Ingelse Tom
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7757 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:7757
Maker: Lancée L.
Trefwoord:
 • aquarel
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • feesten
 • huisvesting
 • interieurs
 • Struiswijk (Batavia)
 • Batavia
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van een barakinterieur. Links van het midden staat een kerstboom met daaronder een miniatuurkerkje. Langs de wanden verschillende matrassen. Kleding is aan waslijnen opgehangen.
Medewerker: Lancée L.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:11428 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:11428
Maker: Steenwijk Cornelis van
Trefwoord:
 • aquarel
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • huisvesting
 • kampgezichten
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van een deel van het kamp Tjikudapateuh (15e Bataljon). Aan een open terrein staan enkele gebouwen. Op het middenplan, links, een lage barak. Rechts daarvan een klein huisje met een raam met geopende luiken. Op het puntige dak van het gebouwtje is een soort uitkijktoren (?) gemaakt. Rechts van dit gebouw een grote half open bamboe barak. Rechts en links achter dit gebouw delen van andere kampbarakken. Op de achtergrond een berg. Geheel op de voorgrond en verspreid over het plein verschillende groepjes mannen. Links dragen twee mannen een gamel aan een draagstok. In het midden de open ruimte een doel met daarvoor twee op de grond vechtende figuren.
Medewerker: Steenwijk Cornelis van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2120 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:2120
Maker: Steenwijk Cornelis van
Trefwoord:
 • aquarel
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • kamporganisatie
 • inspecties
 • transporten
 • ADEK (Batavia)
 • Batavia
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een aquarel van een binnenplaats, waar twee Japanse militairen plunjezakken doorzoeken. Midden, links, een man achter een tafel die iets zegt tegen een staande man met plunjebaal op de rug.Wellicht worden hier de voorbereidingen voor het transport naar Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie, Tjikoedapateuh (Bandoeng) in januari 1944 uitgebeeld.
Medewerker: Steenwijk Cornelis van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:10588 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/MUSE01:10588
Resultaten per pagina: 12162040100