iU kunt zoeken met de operatoren OR, AND, NOT, exacte frase(“”) en wild cards (*)
U zocht op Collectie: ("Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)") (4.938 resultaten)
Pagina 7 van 247

Zoekresultaat

Maker: Brinks W.F.
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • krijgsverrichtingen
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een potloodtekening van een sirene op een hoge mast. Onderaan de mast vijf militairen die naar boven kijken. In het midden is over de gehele breedte van de tekening een wolkenlucht weergegeven. Linksboven de tekst: "..'Gaat dat ding nou nooit?' (Bandoeng)".
Medewerker: Brinks W.F.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:3884 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:3884
Maker: Benjamin Rudy
Trefwoord:
 • tekening
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • huisvesting
 • gebouwen
 • Fort Van den Bosch
 • Benteng (Ngawi)
 • Ngawi
 • Provincie Oost-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een potloodtekening van een van de trappenhuizen van het kamp Ngawi - oud fort Van den Bosch. Op de achterkant een ontwerpschets van een gevel van een huis.
Medewerker: Benjamin Rudy
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:6232 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:6232
Maker: Brinks W.F.
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • arbeid
 • dwangarbeid
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een potloodtekening van een olifant met begeleider, daarnaast een stapel boomstammen. Rechts op de achtergrond een houthakkende man. Midden op de voorgrond drie mannen waaronder een Japanse bewaker. Om de groep heen tropische vegetatie. Onder: "Tracé aanleggen in de jungle!".
Medewerker: Brinks W.F.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:3841 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:3841
Maker: Kickhefer Jan
Trefwoord:
 • tekening
 • mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • lezen
 • sport en spel
 • Tjimahi, kampement 6de Depot Bataljon Inheemse Militie
 • Tjimahi
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een potloodtekening van een tafel kaart spelende mannen. Rond de tafel een aantal andere mannen; op de voorgrond rechts een lezende man.
Medewerker: Kickhefer Jan
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2285 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:2285
Maker: Linden Bea van der
Trefwoord:
 • tekening
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • hygiëne en persoonlijke verzorging
 • Darmo-wijkkamp (Soerabaja)
 • Soerabaja
 • Provincie Oost-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een potloodtekening van een mevrouw, tante Zus. Zij staat enigszins voorover gebogen met haar rug naar de tekenaar. Ze doet de was, met de hand Voor haar, op een paar krukjes, staat een teil met wasbord.
Medewerker: Linden Bea van der
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:9301 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:9301
Maker: Steen J.
Trefwoord:
 • tekening
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • verzet
 • Kramat (Batavia)
 • Batavia
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een schilderijtje gemaakt op hout en daarna vernist. Boven een oranjeboompje achter een omheining staat de tekst: "Door hek noch prikkeldraad gestoord groeit dit boompje vrolijk voort", "Kamp Kramat". Op de achterzijde in potlood: "Jan Steen".
Medewerker: Steen J.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2374 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:2374
Maker: Koopman-Hegeman C.
Trefwoord:
 • kookboek
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • voedselvoorziening
 • honger
 • Tjihapit (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een schrift met recepten. Het schriftje is samengesteld uit losse blaadjes gelinieerd papier waarop recepten met pen zijn geschreven. Een kaft is om de blaadjes gedaan. Het geheel wordt bijeengehouden door een bruin gevlochten koordje. Op de kaft in een bruin kader de voorstelling van een toeterende baby (linksonder). In een waaier om de baby heen de volgende tekst: "Waar zijn de gaarkeukenbonnen?, Hebben jullie ook zoveel vlees in de sajor?, Staat er nog een lange rij?, Hebt u een kooltje voor mij?, Pannetjes gereed houden, dames!, Ik heb een stuk fietsband in mijn directoire!, Alles O-K, Dit is mijn receptenboek., Arang (= houtskool) is op, morgen terugkomen, De melk is nog niet binnen, Uitgeklept".
Medewerker: Koopman-Hegeman C.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:8187 (kookboek), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:8187
Maker: Linden Bea van der
Trefwoord:
 • schetsboek
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • huisvesting
 • interieurs
 • kampgezichten
 • voedselvoorziening
 • Ambarawa 9 (Ambarawa)
 • Ambarawa
 • Provincie Midden-Java, Vorstenlanden Djokjakarta en Soerakarta
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een schrijfschrift dat als schetsboek is gebruikt. Op het etiket staat: "SIMPANGSCHE GENTENGSCHOOL, B. Marjitno D", Drukkerij: "Van Dorp - Soerabaia".
Medewerker: Linden Bea van der
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:9894 (schetsboek), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:9894
Maker: Velthuysen P.A.O. van
Trefwoord:
 • aankondiging
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • kinderen
 • Chungkai
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een programmakaart in kleurpotlood en waterverf met de tekst: "Hollandsch Cabaret De Poppenwinkel". Op het blad zijn drie kinderen/poppen temidden van speelgoed afgebeeld. De voorste figuur is een jongen in een matrozenpakje, de middelste een meisje met een roze strik in het haar, de achterste figuur heeft een uniform aan. Het speelgoed bestaat o.a. uit een beer en een eend op wieltjes.
Medewerker: Velthuysen P.A.O. van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7812 (aankondiging), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:7812
Maker: Holleman Frida
Trefwoord:
 • tekening
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • religie
 • Kedoengbadak (Buitenzorg)
 • Buitenzorg
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een ruwe zwarte potloodschets van opzij gezien. Een non - in habijt met overhangende kap - zittend in een stoel met in haar handen een boek.
Medewerker: Holleman Frida
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:111476 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:111476
Maker: n.b.
Trefwoord:
 • programma
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Chungkai
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een programma voor een opvoering van "Van Lach tot Lach". Op het voorblad een potloodtekening (kleur) van een portret van een pijprokende man in Nederlandse klederdracht. Getypte tekst: "Chungkai Theatre....presents A Dutch Revue Produced By Postma & Ferry", "Van Lach tot Lach", "Friday 21st July, 1944", "Saturday 22nd July, 1944".Binnenin het getypte programma. Links in het Nederlands, rechts in de Engelse taal.Op de achterzijde de namen van de bij de revue betrokken mensen.
Medewerker: n.b.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:10655 (programma), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:10655
Maker: Benjamin Rudy
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ongerubriceerd
 • Soerakarta
 • Solo
 • Provincie Midden-Java, Vorstenlanden Djokjakarta en Soerakarta
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een sampan bij avond.
Medewerker: Benjamin Rudy
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:6275 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:6275
Maker: n.b.
Trefwoord:
 • aankondiging
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Chungkai
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een programmakaart in kleurpotlood met de tekst: Van Lach tot Lach Herinneringsprogramma HC. Aan de bovenkant van het blad twee militairen in tropenkostuum gevolgd door een dansende vrouw. In het midden drie mannenhoofden met hoeden op (De drie musketiers?). Onderaan twee hoofden van oudere vrouwen, waarvan één een wrat op haar neus heeft.
Medewerker: n.b.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7797 (aankondiging), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:7797
Maker: Vuurde W. van
Trefwoord:
 • rekenmachine
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • arbeid
 • nijverheid
 • handel
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een rekenmachine van hout en metaal. Het apparaat bestaat uit een houten plank met aan één zijde een in het hout uitgesneden Plus, aan de andere zijde een Min. Vrijwel in het midden, aan beide zijden zes gleuven met daarlangs de cijfers 1 t/m 9. In de gleuven en soort houten beweegbare rol. Onder elk van de gleuven kleine vierkante uitsparingen met in elk een cijfer op een metalen plaatje.
Medewerker: Vuurde W. van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:3485 (rekenmachine), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:3485
Maker: Velthuysen P.A.O. van
Trefwoord:
 • aankondiging
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Chungkai
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een programmakaart, in kleurpotlood, voor een opvoering door het Chungkai theater. Tekst: "Chungkai Theatre presents 'On Your Toes' directed by John Coast. A contrasted programme of dancing & music produced by Philips Brugman & John Wallace Saturday 7th October 1944 8th October". Links is een ballerina afgebeeld.
Medewerker: Velthuysen P.A.O. van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7836 (aankondiging), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:7836
Maker: n.b.
Trefwoord:
 • aankondiging
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Chungkai
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een programmakaart in kleurpotlood met de tekst: "Zijn Groote Reis Herinnering's programma". Rechtsboven drie mannen en een vrouw. Links een wegwijzer met o.a. de plaatsnaam Parijs.
Medewerker: n.b.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7800 (aankondiging), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:7800
Maker: Burki Charles
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • transporten
 • Tjikoedapateuh, Kampement 15de Bataljon + 1ste Depot Bataljon, Luchtdoelartillerie (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een potloodtekening van zittende man. Voor hem een geopende doos met daarnaast verschillende doosjes en potten.
Medewerker: Burki Charles
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:10958 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:10958
Maker: Weber Fried
Trefwoord:
 • tekening
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • arbeid
 • handel
 • Kampong Makassar (Batavia)
 • Meester Cornelis
 • Batavia
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een potloodtekening. Bovenaan een paard dat een volgeladen kar trekt. Hieronder de tekst: "Toko barang!!!". Onder een vrouw, op de rug gezien, die door een deur(?) rent.
Medewerker: Weber Fried
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:10441 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:10441
Maker: Laar Huib van
Trefwoord:
 • programma
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Chungkai
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een programma bestaande uit een blad dat dubbelgevouwen een boekje vormt. Op het voorblad de tekst: "Chungkai Theatre Thailand 'Joop lacht weer' een vroolijk vertier een heel veel plezier. Geregisseerd door en gespeeld door Joop Postma. Maandag 21ste maart 1945".Binnenin staat het programma vermeld.Op de achterzijde de namen van enkele medewerkers.Op voor- en achterzijde zijn kleine tekeningetjes van molens en Hollandse boertjes afgebeeld.
Medewerker: Laar Huib van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7831 (programma), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:7831
Maker: Linden Bea van der
Trefwoord:
 • tekening
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • voedselvoorziening
 • watervoorziening
 • Ambarawa 6 (Ambarawa)
 • Ambarawa
 • Provincie Midden-Java, Vorstenlanden Djokjakarta en Soerakarta
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een potloodtekening, gekleurd, van de watertoren in Ambarawa 6. Op de achtergrond enkele gebouwen en een omheining. Getekend op doorslagpapier.
Medewerker: Linden Bea van der
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:9320 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:9320
Resultaten per pagina: 12162040100