iU kunt zoeken met de operatoren OR, AND, NOT, exacte frase(“”) en wild cards (*)
U zocht op Collectie: ("Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)") (4.938 resultaten)
Pagina 7 van 247

Zoekresultaat

Maker: Borstlap Ad
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • huisvesting
 • kaarten en plattegronden
 • Mariso kamp, Bamboe-kamp (Makassar)
 • Makassar
 • Celebes
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een overzicht van krijgsgevangenkamp Makassar, vanaf boven gezien. Boven het kamp een vliegtuig. De tekening is gemaakt op de achterkant van een deel van een bladzijde uit een atlas: een kaart van de 'Aletschgletsjer en Lotschbergspoorweg'.
Medewerker: Borstlap Ad
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:3909 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:3909
Maker: Anemaet Joop
Trefwoord:
 • tekening
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • gezondheidszorg
 • medische verzorging
 • Maroe-Mere
 • Flores
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening ingekleurd met aquarel (?). Afgebeeld is een groot huis in inheemse stijl dat onderdak bood aan de doktoren en de apotheek van het kamp Maoe Mere op het eiland Flores.De tekening is op de achterkant van een Japanse briefkaart gemaakt.
Medewerker: Anemaet Joop
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2855 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:2855
Maker: Gogelein A.J.F.
Trefwoord:
 • tekening
 • oude en zieke mannenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • religie
 • gezondheidszorg
 • medische verzorging
 • Bangkong (Semarang)
 • Semarang
 • Provincie Midden-Java, Vorstenlanden Djokjakarta en Soerakarta
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening in kleur van het interieur van de polikliniek van het kamp Bangkong. Mannen worden op de afbeelding behandeld door zusters.Uit de gegevens van de heer Adriaanse is de volgende informatie ontleend: Links bevinden zich de beenwonden, rechts de handwonden. Achter het gordijn wordt zalf op andere lichaamsdelen gesmeerd. Rechts op de tafel zalfpotjes en rolletjes verband. De figuur rechts is de tekenaar die exceem aan de handen had.
Medewerker: Gogelein A.J.F.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:4166 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:4166
Maker: Linden Bea van der
Trefwoord:
 • ontwerptekening
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • kleding
 • transporten
 • voedselvoorziening
 • ontspanning
 • handwerken
 • Ambarawa 6 (Ambarawa)
 • Ambarawa
 • Provincie Midden-Java, Vorstenlanden Djokjakarta en Soerakarta
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een ontwerp voor een halsdoek met kampimpressies.Een trein "van Soerabaia", koffer met wandelstok, ketel op het vuur, brood, emmer met bezem "Bonkardag", een weegschaap "TOKO", kerktoren met wachthuisje en een overvliegend vliegtuig, een kamppoort die open staat, "Barak (2) twee, Peuk h len", handkar met zakken "toko, ketella (zoete aardappèl), blubber, suiker" en twee vissen "Naar Soerabaia". In het midden de Nederlandse vlag met "and we can take it" en een vrouwen gezicht, verder nog een vrouw die aan een stok over haar schouder een mand draagt, drie brandende houtsblokken met de tekst "2603, Kamp 9 toen wij geïnterneerd waren Kamp 6, 1943". Tekst: "Goede volgorde volgens Origineele doek voor Dien (14 Aug '45) barak 5".De tekening is op gelinieerd papier gemaakt.
Medewerker: Linden Bea van der
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:9868 (ontwerptekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:9868
Maker: Kroon L.D. de
Trefwoord:
 • tekening
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • krijgsverrichtingen
Beschrijving: Een pentekening ingekleurd met aquarel van de mijnenactie te Ambon. De tekening heeft de vorm van twee prentbriefkaarten die elkaar in een hoek iets overlappen, daaronder is een mijn getekend.Links de mijnenlegger "Gouden Leeuw" in actie in december 1941. Rechts: de ondergang van een oorlogsschip, waarschijnlijk de mijnenlegger Prins van Oranje, in januari 1942 ten ten gevolge van een Japanse aanval.
Medewerker: Kroon L.D. de
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2932 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:2932
Maker: Vrouwes J.
Trefwoord:
 • kalender
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • tekenen en handvaardigheid
 • Kedoengbadak (Buitenzorg)
 • Buitenzorg
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een pentekening met een zelfgemaakt en geschreven kalendertje, l.o. Kedoeng Badak, '45, r.o. J. Vrouwes (later Pieters). Kalender: gemaakt van gelinieerd papier, bevestigd met rood (wol) strikje aan de tekening. Kalenderplaat: 1 rood wol strikje, voorstellend: barak met overkapte galerij (hoekdeel) vanuit de tuin gezien.
Medewerker: Vrouwes J.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:115043 (kalender), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:115043
Maker: Linden Bea van der
Trefwoord:
 • ontwerptekening
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • handwerken
 • Ambarawa 9 (Ambarawa)
 • Ambarawa
 • Provincie Midden-Java, Vorstenlanden Djokjakarta en Soerakarta
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een ontwerp voor een kussenovertrek "vergroot voor een model voor een kussen geappliceerd, Kamp 9, 5 Dec '44, Ambarawa, verzoek van Juff van Wickeren". Een groot en een klein indianenhoofd met tooi. De twee schetsjes zijn gemaakt op overtrekpapier.
Medewerker: Linden Bea van der
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:9870 (ontwerptekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:9870
Maker: n.b.
Trefwoord:
 • tekening
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • huisvesting
 • kampgezichten
 • krijgsverrichtingen
 • Belalau (onderneming, opslagloodsen)
 • Loeboeklinggau
 • Belalau
 • Residenties Djambi, Benkoelen, Palembang, Bangka en onderhorigheden
 • Sumatra
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een op donkerbruin kaftpapier gemaakte krijttekening in blauw en wit van kampbarakken met daarboven grote banen van zoeklichten. Rechtsboven: "Nacht!".
Medewerker: n.b.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:10629 (tekening), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:10629
Maker: Tasseron Rita
Trefwoord:
 • cabaretprogramma
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Tjihapit (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een op gelinieerd papier getypt programma van een cabaret. Rechts van het programma een tekening in kleurpotlood van een fluitend vogeltje op het gedèk. Bovenaan tekeningetjes van vrouwen, staand en dansend. Op de achterzijde in pen: "Het allereerste programma in het kamp Tjihapit 1943 van Rita Tasseron".
Medewerker: Tasseron Rita
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:5070 (cabaretprogramma), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:5070
Maker: Drimmelen Peter van
Trefwoord:
 • decorontwerp
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Tjimahi, kampement 4de + 9de Bataljon
 • Tjimahi
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een ontwerp voor een decor in kleurpotlood, voor "Theatre Eternité". Op een podium staan vier stoelen een drumstel en een piano. Hierachter hangt een groot gordijn ter decoratie. Onderaan de tekst: "Opstelling BBB Combinatie, "Free Lancers", etc. op plan 2, (Harry) Braun, (Jean) Bratu, Benno (de Jong). Groen doek te voorzien van gekleurde circelvlakken in diverse grootten".Het ontwerp is gemaakt op de achterkant van een deel van een muziekblad.
Medewerker: Drimmelen Peter van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:3992 (decorontwerp), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:3992
Maker: n.b.
Trefwoord:
 • decorontwerp
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een ontwerp voor een decor voor de opvoering van, waarschijnlijk de show "Lotus mysterie". In aquarel is een afbeelding gemaakt van een dansende duivel omringd door vlammen en een dansende danseres in een oosterse omgeving. Het ontwerp is gesigneerd (onleesbaar).
Medewerker: n.b.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:7829 (decorontwerp), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:7829
Maker: Drimmelen Peter van
Trefwoord:
 • decorontwerp
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Tjimahi, kampement 4de + 9de Bataljon
 • Tjimahi
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een ontwerp voor een decor in kleurpotlood, voor "Theatre Eternité". Het decor stelt een kamer voor met stoel, voetenbankje en kastje met daarop een drie-armige kandelaar met brandende kaarsen. Op de achtergrond hangt een schilderij aan de wand. Waarschijnlijk is het decor bedoeld voor het stuk: 'Uit een groot verleden'.De achterkant van het papier is een formulier.
Medewerker: Drimmelen Peter van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:3997 (decorontwerp), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:3997
Maker: Drimmelen Peter van
Trefwoord:
 • decorontwerp
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Tjimahi, kampement 4de + 9de Bataljon
 • Tjimahi
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een ontwerp voor een decor in kleurpotlood, voor "Theatre Eternité". Het decor stelt een bordes voor. In het midden een trap die leidt naar een raam of deur op de achtergrond van het toneel. De trap wordt links en rechts geflankeerd door zuilen met bloemen.Onder de decortekening een plattegrond van de toneelzaal met allerhande aanwijzingen. Tekst onderaan: "Vaudeville 'Rose', scène 4".
Medewerker: Drimmelen Peter van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:4015 (decorontwerp), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:4015
Maker: Drimmelen Peter van
Trefwoord:
 • decorontwerp
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Tjimahi, kampement 4de + 9de Bataljon
 • Tjimahi
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een ontwerp voor een decor in kleurpotlood, voor "Theatre Eternité". Het decor stelt een kantoor voor. Links een bureau met stoel. Op het bureau een telefoon en inktpot met veer. Rechts een tafel met twee stoelen. Op de tafel een vaas met bloemen. Achter deze tafel een kast met daarop een radio. Aan elke wand hangt een schilderij. Onderaan de tekst: "De onbekende zanger, scène 3a: kantoor Maestro (te veranderen bij open doek in scène 3b".Getekend op de achterkant van een formulier.
Medewerker: Drimmelen Peter van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:4003 (decorontwerp), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:4003
Maker: Drimmelen Peter van
Trefwoord:
 • decorontwerp
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Tjimahi, kampement 4de + 9de Bataljon
 • Tjimahi
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een ontwerp voor een decor in kleurpotlood, voor "Theatre Eternité". Het decor stelt een bar voor. Links een bank. Rechts een kleine bar met drie flessen en twee cocktailglazen. Op de achtergrond een deur met voorhang. Daarnaast, links, hangt een poster met de afbeelding van een varken. Tekst onderaan: "'Pig and Whistle', Mus. Show 7".Gemaakt op de achterkant van een blad met getypte tekst.
Medewerker: Drimmelen Peter van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:4010 (decorontwerp), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:4010
Maker: Drimmelen Peter van
Trefwoord:
 • decorontwerp
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • ontspanning
 • voorstellingen
 • Tjimahi, kampement 4de + 9de Bataljon
 • Tjimahi
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een ontwerp voor een decor in kleurpotlood, voor "Theatre Eternité". Het decor stelt een bar voor. Links een kleine bar met enige objecten (kaas(?). Rechts een tafel. Daarachter twee stoelen met hartjes uitgesneden in de rugleuningen. Op de tafel twee pullen. Op de achtergrond een deur met voorhang. Boven de deur een afbeelding van een springend hert. Daarnaast, links, hangt een opengerolde strook papier. Tekst onderaan: "Im blöden gemsli, Mus. Show 5".Gemaakt op de achterkant van een blad met getypte tekst.
Medewerker: Drimmelen Peter van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:4008 (decorontwerp), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:4008
Maker: Kouwenhoven
Trefwoord:
 • miniatuur
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • kleding
 • ontspanning
 • tekenen en handvaardigheid
 • hygiëne en persoonlijke verzorging
 • Tjihapit (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een miniatuurrekje met keukengerei bestaande uit een plankje met vijf spijkertjes waaraan het keukengerei kan worden gehangen. Op het plankje is de volgende tekst uitgesneden: "De Hollandsche Huisvrouw. Tjihapit 2603". Aan de achterkant van het plankje is een koordje bevestigd om dit plankje te kunnen ophangen. Het miniatuurkeukengerei omvat: een emmertje, één kampklompje, een gehaakt doekje, een vegertje, een kooktoestelletje, een wasplankje (?), een bundeltje lange stokken en een bamboevlechtwerkje aan een steeltje.
Medewerker: Kouwenhoven
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2730 (miniatuur), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:2730
Maker: n.b.
Trefwoord:
 • miniatuur
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • kleding
 • ontspanning
 • handwerken
 • Karangpanas (Semarang)
 • Semarang
 • Provincie Midden-Java, Vorstenlanden Djokjakarta en Soerakarta
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een miniatuurbreiwerkje van drie kleine houten pennen, waaraan een vrijwel afgebreid miniatuur sokje hangt naast een klein bolletje garen.
Medewerker: n.b.
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:10561 (miniatuur), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:10561
Maker: Grondelle Corrie van
Trefwoord:
 • aquarel
 • vrouwenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • portretten
 • kinderen
 • gezondheidszorg
 • medische verzorging
 • Kareës (Bandoeng)
 • Bandoeng
 • Provincie West-Java
 • Java
 • Nederlands-Indië
Beschrijving: Een meisje met een bos bloemen in haar handen kijkt omhoog naar een vrouw. Eronder de tekst: "Dank u wel. Nu heb ik heelemaal geen kiespijn meer."
Medewerker: Grondelle Corrie van
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:532 (aquarel), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:532
Maker: Schalker
Trefwoord:
 • omslag kampkrant
 • krijgsgevangenkamp
 • kamptekeningen
 • Tweede Wereldoorlog
 • nieuwsvoorziening & communicatie
 • verzet
 • Nakhom Pathon
 • Thai-Birma-spoorweg
Beschrijving: Een omslag voor een exemplaar van de 'Hollandsche Kampkrant' bestaande uit een statieportret in aquarel van koningin Wilhelmina, van links gezien afgebeeld. Gesigneerd; "Schalker".
Medewerker: Schalker
Bestandstype: StillImage
Bron: MUSE01:2785 (omslag kampkrant), Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945), MUSEON
Rechten: voor informatie: MUSEON
Herkomst: GVNMUSE01
Collectie: Geheugen van Nederland - Kamptekeningen uit bezet Nederlands-Indië (1942-1945)
Data provider: Koninklijke Bibliotheek
Is shown at: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:MUSE01:2785
Resultaten per pagina: 12162040100