Back to top

Nieuw project! Bronnen over en uit de Tweede Wereldoorlog in de provincie Gelderland beter vindbaar en bruikbaar in één digitale portal. Dat is 'Oorlogsbronnen Gelderland', een digitale infrastructuur die gebaseerd is op de kennis, techniek en inhoud van het landelijke NOB.

Aan de hand van concrete onderzoeksvragen methoden verkennen om het meest geraadpleegde Tweede Wereldoorlog-archief van Nederland, het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), digitaal beter doorzoekbaar te maken. 

Meer kwalitatief hoogwaardige digitale bronnen rond het thema WO2 beschikbaar stellen voor het brede publiek. Door een set digitale collectiedata via erkende en al goed zichtbare publiekskanalen te publiceren met een open licentie.

NOB selecteert oorlogsbronnen bij thema's als 'dagelijks leven' en 'wederopbouw' voor de vernieuwde Tweedewereldoorlog.nl. Dit is een portal van het Platform WO2 met lesmateriaal, bronnen, digitale tentoonstellingen en activiteiten.

Zoeken op plaats verbeteren door sets te maken van metadata en 'geografische eenheden'. Denk daarbij aan hiërarchische structuren van bijvoorbeeld plaats-provincie-land. Zo kunnen bronnen ook via een kaart ontsloten worden.

De nationale portals Wegwijzer WO2, Beeldbank WO2, Getuigen Verhalen en Oorlog in Blik zijn ingehaald door de tijd. In dit project worden de sterk verouderde applicaties omgebouwd zodat ze weer mee kunnen in de nieuwe ontwikkelingen.

Netwerk Oorlogsbronnen bouwt samen met erfgoedorganisaties aan één landelijke online toegang naar informatie over personen uit de Tweede Wereldoorlog in het koninkrijk der Nederlanden. Deze dienst biedt toegang tot primaire en secondaire bronnen.

Het NM Kamp Vught ontvangt zo’n duizend verzoeken per jaar naar persoonsinformatie. Reden om met hulp van vrijwilligers ca. 25.000 kaartjes uit de oorspronkelijke kampadministratie beschikbaar te maken als gestructureerde digitale data.

Erfgoedcollecties met het thema Tweede Wereldoorlog automatisch ontsluiten met trefwoorden. Om dat mogelijk te maken werkt Netwerk Oorlogsbronnen aan de opschoning, uitbreiding, matching en publicatie van de thematische WO2-thesaurus.

Googelen door archieven? Een droom voor onderzoekers en een wens van archiefbeheerders. Dit project onderzoekt in hoeverre nieuwe digitale technieken ingezet kunnen worden om archieven digitaal en op documentniveau doorzoekbaar te maken.